Nahajate se tukaj

Brezplačna številka 080 8095

Kapitalski trgi Q2 2017

Delniški trgi so v drugem četrtletju 2017, v nasprotju s prvim četrtletjem, izkazali negativen donos. indeks MSCI All Countries Index je v EUR izgubil 2,12 %. Med razvitimi trgi pa je kapitalski trg v ZDA upadel bolj kot Evropa , kar je posledica padca vrednosti dolarja (iz 1,05 na 1,17 za 1 EUR).

Evropski delniški indeks je četrtletje zaključil pozitivno, medtem ko je kapitalski trg v ZDA izgubil 3,3 % v EUR, vendar pa so kljub temu borzni indeksi blizu svojih zgodovinskih rekordnih vrednost . Trgi v razvoju so v letošnjem letu ustvarili že 23,7% donos, kar je več kot odlično Obvezniške naložbe v tem četrtletju so zaključile rahlo pozitivno. Tako imenovani indeks strahu (Vix Index) kaže na nekaj negotovosti pri investitorjih, čeprav se svetovna makroekonomska slika izboljšuje. Vpliv je povezan s političnim tveganjem v Evropi in aktivnostmi centralnih bank.

Po tem, ko je ameriška centralna banka marca zvišala obrestno mero za 25 bazičnih točk, je guvernerka centralne banke Yellenova v juniju nadaljevala politiko normalizacije obrestnih mer in dvignila obrestno mero še za 25 bazičnih točk, kar je v skladu s pričakovanji. FED je tudi okvirno naznanila pot umika iz kvantitativnega sproščanja, le točen čas ostaja še neznan. Donosnost do dospetja 10-letne ameriške obveznice je na koncu junija znašala 2,3 %. V Evropi na aprilskem zasedanju ECB ni prišlo do spremembe ključne obrestne mere niti ni bilo napovedanih novih sprememb.

Na junijskem zasedanju je ECB izrazila zadovoljstvo z ekonomskim okrevanjem v Evropi, saj so kazalci industrijske proizvodnje in storitvenega sektorja v skoraj vseh državah EMU na dolgoletnih vrhovih. Kljub relativno dobri gospodarski rasti v višini 1,9 % v 2017, pa rast inflacije še vedno ne izpolnjuje pričakovanj in trenutno znaša 1,6% zato ECB še naprej ohranja politiko rekordno nizkih obrestnih mer. Pričakovati je, da se bodo obrestne mere dvignile v 2018, o čemer se bo odločalo na septembrskem zasedanju. Umirjanje političnih razmer v Franciji in Italiji in skupaj z dobro gospodarsko sliko napoveduje optimizem do konca leta.

Delniški kapitalski trgi so glede na trenutne podatke vrednoteni krepko nad 10-letnimi povprečji Visoka vrednotenja ter možnost dviga obrestih mer so razlog za negotovost investitorjev, in povišano volatilnost trgov, ki bo najverjetneje prisotna do konca 2017.