Nahajate se tukaj

Brezplačna številka 080 8095

Naložbeno zavarovanje

Naložbeno življenjsko zavarovanje je hkrati naložba in zavarovanje za primer smrti. Stranka – zavarovalec vlaga v investicijski sklad, obenem pa je zavarovanec (ki je lahko ista ali različna oseba kot zavarovalec) zavarovan za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto.

Zagotavlja torej kritje za primer smrti, v primeru doživetja pa po poteku zavarovanja upravičenec prejme izplačano vrednost premoženja na naložbenem računu. Posledično se tako razdeli tudi premija, ki jo plačuje. Del je namenjene kritju tveganja zavarovančeve smrti, del pa se vlaga v varčevanje v skladih. 

Ustreznost zavarovalnega dela naložbenega zavarovanja je odvisna od višine zavarovalne vsote, ki jo prejmejo zavarovančevi bližnji v primeru njegove smrti. Donosnost in varnost varčevalnega dela naložbenega zavarovanja pa sta seveda odvisni od njegove primernosti za zavarovančev naložbeni profil in od dogajanja na trgu, v katerega se investira. Odločilna dejavnika, ki ločujeta boljše produkte od slabših , sta dva. Najprej je uspeh naložbe odvisen od kakovosti vzajemnega sklada ali drugega produkta, ki je vključen v zavarovanje. Drugi dejavnik pa so stroški zavarovanja, ki jih zavarovalnica odbije od premije, preden jo vloži v varčevanje.